Rada Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

przy Gimnazjum nr 29 w Szczecinie

 

PKO BANK POLSKI  BP    92 1020 4812 0000 0202 0004 8272

(w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego klasę)