Terminy zebrań

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

  • 06.09.2016 r. zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, organizacja roku szkolnego,  badania kompetencji – testy wałbrzyskie, wybór rady oddziałowej, pomoc PPP. Podstawowe  informacje  o egzaminie gimnazjalnym, wybór języka na egzaminie, projekt  edukacyjny-  klasy III
  • 25.10.2016 r. -  zebranie informacyjne.
  • 13.12.2016 r. – poinformowanie rodziców o przewidzianych ocenach semestralnych,  zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i oceną nieodpowiednią z zachowania.
  • 31.01.2017 r.– zebranie podsumowujące I semestr.  Omówienie wyników egzaminów próbnych klas III.
  • 11.04.2017 r. – zebranie informacyjne, przypomnienie podstawowych informacji o egzaminie gimnazjalnym.
  • 16. 05. 2017 r. – poinformowanie o przewidzianych ocenach końcoworocznych,  zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i oceną nieodpowiednią z  zachowania, podsumowanie roku szkolnego.