Ważne adresy

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Gryfińska 151 Szczecin
tel.  91460-08-05

MIEJSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Jedności Narodowej 7 Szczecin
tel. 91455-83-43

OŚRODEK TERAPII UZALEZNIEŃ
ul. Ostrawska 7 Szczecin
tel. 91455-83-43

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
ul. Żołnierska 55 Szczecin
Tel. 91487-60-70

POWRÓT Z „U” –( TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH)
ul.  Szczerbcowa 1 Szczecin
Tel. 91488-83-55

MONAR- PUNKT KONSULTACYJNY
ul. Małkowskiego 9/2 Szczecin
Tel. 91433-46-10

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
ul. Jaśminowa 4 Szczecin
tel. 91461-40-39

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Mączna 4 Szczecin
tel.91466-02-21
młodzieży do 18 lat: 91466-03-58
dla dorosłych: 91466-02-18

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. Staromłyńska 21/26 Szczecin
tel. 91489-35-89

PORADNIA RODZINNA I MŁODZIEŻOWA
ul. Wielkopolska 32 Szczecin
tel.91488-52-45

OŚRODEK TERAPII  DYSLEKCJI
Ul. Jedności Narodowej 42 Szczecin
Tel. 91489-17-47

POLICJA SPECJALISTA DO SPRAW NIELETNICH
ul. Pomorska 15 Szczecin
tel. 91821-25-96

POLICJA DĄBIE -DYŻURKA
ul. Pomorska 15 Szczecin
tel. 91821-91-05

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Struga 10/12 Szczecin
tel.  91 466-80-45

STRAŻ MIEJSKA
ul. Struga 10 Szczecin
tel. 91 462 96 04