Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017


               semestr I        01.09. 2016 r. –  27.01.2017 r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego              -          01.09.2016 r.  
 • zimowa przerwa świąteczna               -   23 - 31.12.2016 r.
 • ferie zimowe                                   -   13 - 26.02.2017 r.

 

     semestr II      30.01.2017 r.- 23.06.2017 r.

 

 • rekolekcje                                               kwiecień 2017 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna             -    13 -18.04.2017 r.
 • zakończenie roku szkolnego             -    23.06.2017 r.    

 

Egzamin gimnazjalny :

 • 19.04. 2017 r.    -  część humanistyczna,
 • 20.04. 2017 r.    -  część matematyczno – przyrodnicza
 • 21.04. 2017 r.     - część językowa

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (7 dni)

31.10. 2016 r., 19, 20, 21.04.2017 r. – egzaminy gimnazjalne; 02.05. 2017 r., 29.05. 2017 r.- Dzień Patrona, 16.06.2017 r.

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 • 06.09.2016 r. zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, organizacja roku szkolnego,  badania kompetencji – testy wałbrzyskie, wybór rady oddziałowej. ), pomoc PPP.               Podstawowe  informacje  o egzaminie gimnazjalnym, wybór języka na egzaminie, projekt  edukacyjny-  klasy III
 • 25.10.2016 r. -  zebranie informacyjne.
 • 20. 12.2016 r. – poinformowanie rodziców o przewidzianych ocenach semestralnych,  zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i oceną nieodpowiednią   z  zachowania.
 • 31.01.2017 r.–  zebranie podsumowujące I semestr.  Omówienie wyników egzaminów próbnych klas III.
 • 11.04.2017 r. – zebranie informacyjne., przypomnienie podstawowych informacji o egzaminie gimnazjalnym.
 • 16. 05. 2017 r. – poinformowanie o przewidzianych ocenach końcoworocznych,  zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i oceną nieodpowiednią z  zachowania, podsumowanie roku szkolnego.