Klasy lingwistyczne

W naszym gimnazjum od wielu lat organizowany jest nabór do klas lingwistycznych i językowych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród młodzieży chcącej poszerzyć znajomość języków obcych. Nauczyciele realizują w nich własne lub poszerzone programy nauczania, a liczba godzin języka angielskiego i/lub niemieckiego jest większa niż w pozostałych klasach. W klasie 1a (lingwistycznej) jest realizowana innowacja z języka angielskiego, a w klasie 1e (europejskiej) - z języka niemieckiego. Natomiast klasy 2a i 3c otrzymały dodatkowe godziny języków w ramach programów miejskich.

W roku szkolnym 2016/2017 klasami lingwistycznymi/językowymi są: klasy 1a, 2a i 3c oraz klasa 1e (europejska).