Historia szkoły

Gimnazjum nr 29 w Szczecinie powstało w wyniku reformy systemu oświaty w 1999  roku (Uchwałą Nr VII/305/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r.) i z dniem 1 września 1999 r. rozpoczęło swoją działalność.

W budynku przy ul. Seledynowej 50 na Osiedlu Bukowym oddano na potrzeby nowej szkoły 6 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia administracyjne. Pod okiem pierwszej dyrektor szkoły pani Elżbiety Wilewskiej – Dullak i 16 nauczycieli naukę rozpoczęło 165 uczniów.

W listopadzie 1999 roku oddano do użytku nowoczesną halę sportową. W kolejnych latach baza szkoły powiększyła się m.in. o pracownię
komputerową  (od roku szklonego 2000/2001), bibliotekę szkolną z czytelnią (od lutego 2004 roku) oraz o kolejne sale lekcyjne.

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia. Ówczesna dyrektor szkoły pani Teresa Kalina zaangażowała całą społeczność szkolną do działań mających na celu wybór patrona Gimnazjum nr 29. W wyniku głosowania uczniów, nauczycieli i rodziców, patronem szkoły został poeta – ksiądz Jan Twardowski.

Uroczystość nadania Gimnazjum nr 29 w Szczecinie imienia księdza Jana Twardowskiego odbyła się 12 października 2006 roku.

Od tej chwili do tradycji szkoły należy Dzień Patrona, obchodzony 1 czerwca w rocznicę urodzin Księdza. Wkrótce potem powstała Izba Patrona. Znajdują się w niej m.in. będące własnością szkoły faksymilia listów księdza Jana do Barbary Arsoby oraz liczne wydania utworów poety.

W 2006 powstała także Pieśń Szkoły, której autorami są nauczyciele Gimnazjum  nr 29: pani Aurelia Ćwiklińska – Malus i pan  Janusz Kułakowski.

W dziesiątą rocznicę działalności Gimnazjum nr 29, dzięki staraniom obecnej pani dyrektor Jolanty Kuźbik, zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz hojności darczyńców i licznych przyjaciół szkoły, ufundowano sztandar. Projektanem sztandaru był nauczyciel naszego gimanzjum mgr sztuki Dariusz Kaczmarek. Uroczystość nadania sztandaru szkole odbyła się 8 czerwca 2010 roku. Od tego momentu poczet sztandarowy Gimnazjum nr 29 godnie i z dumą reprezentuje szkołę w czasie uroczystości miejskich i lokalnych.

Dyrektorzy Gimnazjum nr 29:

mgr Elżbieta Wilewska-Dullak (1999 – 2004)

mgr Teresa Kalina (2004 – 2007)

mgr Jolanta Kuźbik (2007 – obecnie)


Wicedyrektorzy

mgr Maria Gawrych (2000-2004)

mgr Jolanta Kuźbik (2004 – 2007)

mgr Katarzyna Molęda (2007 – 2011)

mgr Krystyna Pietkiewicz (2011 – obecnie)

Do roku szkolnego 2010/11 mury naszego gimnazjum opuściło 1510 absolwentów.

 

Jesteśmy szkołą sukcesu 

Już od drugiego roku działalności, czyli 2000/2001, we  wszystkich klasach młodzież uczy się dwóch języków obcych:  języka angielskiego i niemieckiego. W następnym roku szkolnym utworzono klasę z poszerzonym językiem angielskim, a rok później pierwszą klasę integracyjną.

W kolejnych latach działalności szkoły powstały dalsze klasy „profilowane”: matematyczna, humanistyczna, kolejna klasa integracyjna. Od  roku szkolnego 2008/2009 tworzone są klasy biologiczno – chemiczne i sportowe. W ofercie szkoły dla uczniów znajdują się m.in.: liczne koła zainteresowań, zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, różnorodne zajęcia sportowe i artystyczne. Od kilku lat ofertę tę uzupełniają programy projakościowe dla całych klas i indywidualnych uczniów.

W roku 1999 r. rozpoczęło swoją działalność  Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Jego członkowie biorą udział w wielu imprezach turystycznych, organizowanych przez Szczeciński i Zachodniopomorski Oddział PTTK oraz w konkursach „Na Najaktywniejsze SKKT” i  Ogólnopolskich Turniejach Turystyczno-Krajoznawczych, zdobywając liczne odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej.  Od ośmiu lat nieprzerwanie, dzięki aktywnej działalności SKKT, nasze gimnazjum zajmuje I miejsce „Na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne”, a przez ostatnie dwa lata również I miejsce w konkursie na „Najciekawszą Turystycznie szkołę”.

Ekologią zajmuje się istniejące od 1999 r. Szkolne Koło LOP. Przez lata swojej działalności organizowało akcje na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, dokarmianie ptaków, organizowało Dzień Ziemi i akcję Sprzątania Świata i grabienia liści kasztanowców oraz segregację odpadów. Zajęcia prowadziło w terenie, a jego członkowie brali udział w konkursach ekologicznych na różnych szczeblach. W roku 2005 zdobyło I miejsce w konkursie Najlepiej Pracujące Koło LOP, a opiekunka SKLOP otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

W szkole od lat prowadzona jest działalność prozdrowotna. W roku szkolnym 2001/2002 program „Zdrowo i przyjaźnie w Gimnazjum 29” opracowany przez nauczycielkę biologii Jadwigę Graczyk zajął I miejsce w konkursie i nasze gimnazjum przystąpiło do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W kolejnych latach zrealizowano jeszcze dwa programy autorskie naszych nauczycieli:

  • „Stop agresji przygotowany przez Marię Gawrych i pedagoga szkolnego panią Joannę Czarnecką oraz
  • „Program radzenia sobie ze stresem przez młodzież w wieku 13-16 lat” Doroty Prajsnar.

Zespół Promocji Zdrowia opracował również pięcioletni program profilaktyczny obejmujący m.in. profilaktykę raka piersi i higienę wieku dojrzewania.

Praca dydaktyczna na lekcjach oraz zajęcia prowadzone w ramach licznych kół zainteresowań zapewniają młodzieży indywidualne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, dzięki którym nasze gimnazjum stało się jednym z najlepszych w Szczecinie, np. w roku szkolnym 2002/2003 zajęło I miejsce w Szczecinie oraz III miejsce w województwie pod względem laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Każdego roku kilkoro uczniów otrzymuje nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia, a nasza szkoła osiąga najwyższe wyniki testów gimnazjalnych na Prawobrzeżu.

Od początku istnienia gimnazjum, jego uczniowie odnoszą także liczne sukcesy sportowe w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, piłce nożnej oraz unihokeju. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie prężnie działające sekcje sportowe i różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Gimnazjum nr 29 jest także organizatorem licznych konkursów przedmiotowych i turniejów sportowych, imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych, ekologicznych oraz rajdów turystycznych.

Od pierwszych lat swojej działalności szkoła współpracuje z  instytucjami oświatowymi i środowiskiem lokalnym, m.in. z Poradnią Pedagogiczną – Psychologiczną, MOPR-em, policją, Radą Osiedla Bukowe-Klęskowo, Spółdzielnią Mieszkaniowa „Dąb”, parafiami pw. św. Stanisława BM i Chrystusa Dobrego Pasterza. Bardzo dobrze układa się również współpraca ze Szkoła Podstawową nr 74, czego przykładem są m.in. obchodzony od kilku lat Dzień Integracji z SP 74 pod hasłem „Uczmy i bawmy się razem” oraz wspólna organizacja konferencji „Oświata - Medycyna bliżej dziecka”