O szkole

Gimnazjum nr 29 w Szczecinie im. ks. Jana Twardowskiego jest szkołą rejonową obejmującą następujące ulice: Beżową, Brązową, Czerwoną, Fioletową, Kolorowych Domów, Pomarańczową, Różową, Seledynową, Zielone Wzgórze oraz ul. Akwarelową.

Obecnie do szkoły uczęszcza 382 uczniów. Mamy 14 oddziałów, w tym jedną klasę integracyjną. Organizujemy również klasy, które realizują poszerzony program z niektórych przedmiotów, tzw. klasy „profilowane”, np.: humanistyczna, matematyczna, biologiczno – chemiczna, lingwistyczna/językowa.

Ofertę programową szkoły wzbogacają realizowane od kilku lat programy projakościowe dla całych klas i indywidualnych uczniów. Ich celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji i zainteresowań uczniów z wybranych przedmiotów. 

Podobnym celom służą liczne zajęcia pozalekcyjne, które nie tylko pozwalają młodzieży pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim organizują ich czas wolny. Wśród nich szczególnie wyróżniają się: prężnie działające Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, które od siedmiu lat zajmuje I miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło SKKT; sekcje sportowe unihokeja, piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej atletyki i tenisa stołowego oraz zespół wokalny. Ofertę uzupełniają koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze.

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Rodzice są reprezentowani przez Radę Rodziców. Od pierwszych lat działalności naszego  gimnazjum współpracujemy z  instytucjami oświatowymi i środowiskiem lokalnym, m.in. z Poradnią Pedagogiczną – Psychologiczną, MOPR-em, policją, Radą Osiedla Bukowe-Klęskowo, Spółdzielnią Mieszkaniowa Dąb, parafiami pw. św. Stanisława BM i Chrystusa Dobrego Pasterza. Organizujemy imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, ekologiczne, rajdy turystyczne oraz liczne konkursy przedmiotowe i imprezy sportowe.

Gimnazjum nr 29, jako jedno z najlepszych gimnazjów Szczecina, wyróżnia:

  • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera,
  • wysoki poziom kształcenia,
  • najwyższe wyniki testów gimnazjalnych na Prawobrzeżu,
  • wysoki poziom nauczania języków obcych,
  • indywidualne podejście do ucznia, zarówno zdolnego, jak i też z trudnościami edukacyjnymi,
  • dostosowanie oferty programowej do aktualnych potrzeb, poprzez tworzenie klas „profilowanych” i realizację programów projakościowych.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach turystycznych, a absolwenci  GM 29 kontynuują naukę w najlepszych liceach Szczecina.